• 1,131 achievements earned
 • 54 Players Tracked
 • 37 Total achievements
 • 1,000 Gamerscore
 • 26 100% Club

World to the West achievements

 • De stichter kwam op een schip en zag vruchtbare grond.
  GS: 25
  64.81%
 • Op haar bevel eigenden de mensen het zich toe.
  GS: 25
  57.41%
 • Ze legde de wortels van haar grootste meesterwerk.
  GS: 25
  51.85%
 • Vier wijze discipelen kwamen bijeen in haar naam.
  GS: 25
  48.15%
 • Michlan voelde van dood en leven, en Xinu van verleden en toekomst.
  GS: 25
  53.70%
 • Chal en Tlaloc hielden van regen, zon en de hemel, en nog meer van elkaar.
  GS: 25
  59.26%
 • Eindelijk wierp het werk van de stichters vruchten af en groeide haar hoop.
  GS: 25
  51.85%
 • Het blauw in deze vrucht kan het eeuwige leven schenken.
  GS: 25
  50.00%
 • Maar de waarheid van deze boon, is nog niet onthuld.
  GS: 25
  53.70%
 • Na verloop van tijd werd haar geest krachtig, maar haar gedachten werden donker en grimmig.
  GS: 25
  55.56%
 • De tijdbewaarder, haar meest vertrouwde volgeling, werd in haar plaats benoemd.
  GS: 25
  51.85%
 • Xinu regeerde zo goed als hij kon en de mensen kregen het goed.
  GS: 25
  57.41%
 • Van de discipelen had men het idee dat zijn raad veel over het hoofd werd gezien.
  GS: 25
  79.63%
 • En hij gaf de discipelen de vruchten van de boom van de stichter.
  GS: 25
  51.85%
 • Alleen op zijn troon voelde Xinu de wanhoop naar beneden komen.
  GS: 25
  57.41%
 • Hij maakte zich zorgen over de toekomst, wat was zijn lotsbestemming?
  GS: 25
  51.85%
 • Hij ontwierp een lens om te zien hoe de tijd zich zou ontspinnen.
  GS: 25
  51.85%
 • Door de lens zag Xinu alleen verderf en wanhoop.
  GS: 25
  59.26%
 • Hij vertelde de stichter zijn visioen en pleitte voor haar terugkeer.
  GS: 25
  74.07%
 • Samen zwoegden ze in een poging om het lot van hun volk te veranderen.
  GS: 25
  57.41%
 • Het land werd verwaarloosd toen de grote taak begon.
  GS: 25
  50.00%
 • Hun geliefde volk viel terzijde, vergeten.
  GS: 25
  57.41%
 • Het meest gevreesde visioen van Michlan was nu voltooid.
  GS: 25
  62.96%
 • Michlan, Chal en Tlaloc gingen Xinu van zijn troon stoten.
  GS: 25
  51.85%
 • De stichter ontvluchtte in de chaos en werd nooit meer gezien.
  GS: 25
  59.26%
 • Michlan sloeg Xinu neer in zijn woede, zijn eindeloze leven was nu afgelopen.
  GS: 25
  61.11%
 • Geschokt door de bruutheid, begonnen Chal en Tlaloc zich te verzetten.
  GS: 25
  57.41%
 • Chal was geschokt door de daad van Michlans en ze beval Tlaloc op te treden.
  GS: 25
  72.22%
 • Ze liet de mensen Michlan oppakken en hem straffen voor zijn daad.
  GS: 25
  70.37%
 • Dus Mitchlan rotte weg in het donker, terwijl Chal en Tlaloc regeerden.
  GS: 25
  55.56%
 • Door hun macht gaven Chal en Tlaloc overvloed aan het land.
  GS: 25
  50.00%
 • Maar Tlaloc werd somberder en de giften van de mensen behaagden hem niet meer.
  GS: 25
  48.15%
 • In lange donkere jaren zou hij zijn macht te gebruiken om zijn woede kenbaar te maken.
  GS: 25
  48.15%
 • Geen enkel woord van Chal zou Tlaloc's verschrikkelijke bewind beëindigen.
  GS: 25
  59.26%
 • Op het einde zou Chal de lucht aanroepen om de cyclus van de blauwe vruchten te beëindigen.
  GS: 25
  51.85%
 • En aldus eindigde de wereld. Slechts een handvol bleef over om opnieuw te beginnen.
  GS: 25
  51.85%
 • Om de toekomst helder te zien, moet je eerst al het verleden verzamelen.
  GS: 100
  48.15%