Shenglong83

12.33%
4,405 hours 102 157

SebAssman38

12.02%
273,525 180 hours 2,240 102 16 5,922

ShengLong

4,225 hours 141
  • 102 Xbox
  • 0 Nintendo