midori no kaze

36.71%
33,400 1,545 hours 86,384 1 4,731 331 46 646,110