• 85,080 achievements earned
 • 10,853 Players Tracked
 • 77 Total achievements
 • 1,625 Gamerscore
 • 3 100% Club

Cities: Skylines - Xbox One Edition achievements

 • Mają zamieszkiwało 40 w Twoim mieście
  GS: 5
  96.17%
 • Przejrzyj wszystkie panele widoków informacyjnych
  GS: 5
  42.14%
 • Wyznacz 3 dzielnice
  GS: 5
  47.19%
 • Zastosuj przepis do stworzonej przez siebie dzielnicy
  GS: 5
  18.96%
 • Odblokuj wszystkie usługi miejskie
  GS: 10
  53.17%
 • Odblokuj wszystkie monumenty
  GS: 30
  9.88%
 • Zbuduj Centrum Medyczne
  GS: 80
  2.65%
 • Zbuduj Zderzacz Hadronów
  GS: 80
  3.32%
 • Zbuduj Kosmiczną Windę
  GS: 80
  6.02%
 • Zbuduj Projekt Eden
  GS: 80
  2.38%
 • Zbuduj Elektrownię Termojądrową
  GS: 80
  3.22%
 • Odblokuj wszystkie budynki w grze
  GS: 30
  0.88%
 • Osiągnij populację 100 000 osób
  GS: 50
  6.26%
 • Wyznacz ponad 10 dzielnic z unikalnymi przepisami
  GS: 15
  4.56%
 • Stwórz 20 linii transportowych
  GS: 20
  11.14%
 • Stwórz 50 linii transportowych
  GS: 50
  4.73%
 • Wykształć mieszkańca od podstaw do poziomu 3
  GS: 10
  33.26%
 • Osiągnij 15%-wy poziom zadowolenia
  GS: 10
  40.83%
 • Zarabiaj 15 000 tygodniowo
  GS: 30
  40.86%
 • Wglądu do policji budynku 50 razy z rzędu.
  GS: 5
  4.13%
 • Przez 5 lat utrzymuj poziom zadowolenia nie mniejszy niż 95%
  GS: 30
  1.70%
 • Przez 2 lata utrzymuj poziom przestępczości nie mniejszy niż 40%
  GS: 30
  1.25%
 • Zbuduj 5 stacji straży pożarnej
  GS: 10
  15.30%
 • Zbuduj 5 komisariatów policji
  GS: 10
  11.81%
 • Zapełnij 5 wysypisk śmieci
  GS: 10
  7.33%
 • Brak zanieczyszczeń wody i gruntu w mieście o populacji powyżej 10 000 osób
  GS: 30
  4.91%
 • Zapewnij wyższe wykształcenie 70% mieszkańcom w mieście o populacji powyżej 10 000 osób
  GS: 30
  3.75%
 • Stwórz obszar z 9 kafelków mapy
  GS: 15
  8.26%
 • Utrzymaj wskaźnik przestępczości na poziomie poniżej 10% przez 4 lata z rzędu
  GS: 15
  30.03%
 • Utrzymaj przez ponad rok stawkę podatkową o 5% wyższą w rejonach przemysłowych niż mieszkalnych
  GS: 15
  3.14%
 • Utrzymaj przez ponad rok stawkę podatkową o 5% wyższą w rejonach mieszkalnych niż przemysłowych
  GS: 15
  4.90%
 • Bądź świadkiem 1001 nocy w grze
  GS: 15
  0.48%
 • Wybuduj 1000 kratek rejonów handlowych wyspecjalizowanych w rozrywce
  GS: 30
  7.99%
 • Wybuduj 1000 kratek rejonów handlowych wyspecjalizowanych w wypoczynku na plaży
  GS: 30
  8.78%
 • Wybuduj w mieście 15 więzień
  GS: 30
  3.63%
 • Zakup nowej płytki mapę po raz pierwszy
  GS: 5
  45.41%
 • Wspieraj we wszystkich strefach mieszkalnych twojego miasta budownictwo samowystarczalne.
  GS: 30
  0.29%
 • Eko
  Niech wszystkie strefy komercyjne w twoim mieście specjalizują się w produktach eko oraz lokalnych.
  GS: 30
  0.29%
 • Wytwarzaj całą energię elektryczną nie korzystając z surowców nieodnawialnych.
  GS: 15
  3.03%
 • Stwórz miasto bez ciężkiego przemysłu – tylko strefy biurowe oraz wyspecjalizowane.
  GS: 20
  0.86%
 • Przekształć wszystkie strefy biurowe twojego miasta w wyspecjalizowane klastry IT.
  GS: 30
  0.32%
 • Zbuduj każdą z eko-szkół: Szkoła Społeczna, Instytut Sztuk Pięknych i Nowoczesnych Technologii
  GS: 5
  0.39%

Snowfall DLC achievements

Snowfall Title Update DLC achievements

Natural Disasters DLC achievements

Mass Transit DLC achievements

Mass Transit Title Update DLC achievements