• 8,728 Trophies Earned
 • 3,577 Players Tracked
 • 4 Total Trophies
 • 706 Obtainable EXP
 • 360 Points
 • 0 Platinum Club
 • 972 100% Club
Trophy
Points
Rarity
Earned Date
 • 在一場比賽中獲得MVP

  44.59% (192.1)
 • 進行一場比賽,並且場上同時存在6種不同前鋒

  78.36% (100.1)
 • 在延長賽中獲得一場勝利

  36.40% (343.8)
 • 在比賽中使用表情符號5次

  84.65% (70.2)