Race The Sun Trophies

 • Reach level 3
  100.00%
 • Reach level 10
  50.10%
 • Reach level 15
  31.67%
 • Reach level 20
  24.97%
 • Reach level 25
  21.12%
 • Reach 100k points in 1 run
  69.32%
 • Score 1 million points in 1 run
  17.17%
 • Score 5 million points in 1 run
  4.02%
 • Clear region 4 in Apocalypse
  4.44%
 • Finish 3 "perfect region" in 1 run
  39.20%
 • Finish 6 "perfect regions" in 1 run
  6.51%
 • Collect 50 tris in-air in 1 run
  4.15%
 • Touch a cloud
  12.65%