• 9,638 Achievements Earned
 • 892 Players Tracked
 • 27 Total Achievements
 • 2,725 Obtainable EXP
 • 63 100% Club
Achievement
Rarity
Earned Date
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 1

  99.33% (22.6)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 1

  68.95% (30.1)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 2

  88.68% (24.4)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 2

  58.97% (33.3)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 3

  72.65% (28.3)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 3

  50.00% (40.8)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 4

  53.36% (38.0)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 4

  29.93% (74.4)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 5

  43.61% (47.6)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 5

  23.99% (100.3)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 6

  37.78% (53.2)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 6

  22.87% (110.2)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 7

  34.87% (58.2)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 7

  21.75% (121.5)
 • Ukończono wszystkie podstawowe poziomy w świecie 8

  24.78% (92.1)
 • Ukończono wszystkie bonusowe poziomy w świecie 8

  20.52% (134.8)
 • Podłączono przynajmniej 3 wagony w złej kolejności

  75.56% (26.8)
 • Podłączono drezynę do lokomotywy

  32.40% (67.6)
 • Zderzono 2 wagony wewnątrz tunelu

  57.74% (35.2)
 • Rozwiązano poziom bez położenia wszystkich dostępnych torów (dla poziomów bez wstępnie położonych usuwalnych torów)

  47.87% (43.7)
 • Rozwiązano 2 poziomy bez położenia wszystkich dostępnych torów (dla poziomów bez wstępnie położonych usuwalnych torów)

  34.64% (61.9)
 • Rozwiązano 3 poziomy bez położenia wszystkich dostępnych torów (dla poziomów bez wstępnie położonych usuwalnych torów)

  28.14% (81.4)
 • 19.73% (148.6)
 • Completed all base levels in World 9

  9.19% (236.3)
 • Completed all bonus levels in World 9

  7.96% (288.4)
 • Completed all base levels in World 10

  7.85% (332.2)
 • Completed all bonus levels in World 10

  7.40% (392.9)