SOCOM: U.S. NAVY SEALS CONFRONTATION Trophies

 • TA ALLA GULD-, SILVER- OCH BRONS-TROPHIES! Förutom Cold Front Pack.
  57.92%
 • 250 DÖDADE MED AUTOMATKARBIN 5 DÖDADE MED AUTOMATKARBIN OCH 15% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 25 DÖDADE MED 4 OLIKA AUTOMATKARBINER
  96.55%
 • 50 DÖDADE MED PISTOL 2 DÖDADE MED PISTOL OCH 15% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 5 DÖDADE MED 3 OLIKA PISTOLER
  76.82%
 • 250 DÖDADE MED KULSPRUTEPISTOL 5 DÖDADE MED KULSPRUTEPISTOL OCH 15% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 25 DÖDADE MED 4 OLIKA KULSPRUTEPISTOLER 2 HUVUDSKOTT MED KULSPRUTEPISTOL UNDER SAMMA MATCH
  75.19%
 • 100 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR 3 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR OCH 30% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 25 DÖDADE MED 2 OLIKA PRICKSKYTTEGEVÄR
  74.93%
 • 50 DÖDADE MED HAGELGEVÄR 4 DÖDADE MED HAGELGEVÄR UNDER SAMMA MATCH 15 DÖDADE MED 2 OLIKA HAGELGEVÄR
  75.36%
 • 50 DÖDADE MED KULSPRUTA 4 DÖDADE MED KULSPRUTA UNDER SAMMA MATCH 15 DÖDADE MED 2 OLIKA KULSPRUTOR
  74.91%
 • 5 BELÖNINGAR SOM MVS 25 DÖDSASSISTS 300 DÖDADE 35 HUVUDSKOTT 50 MATCHER PÅ DEN VINNANDE SIDAN
  93.44%
 • 5 DÖDADE I RAD UTAN ATT SKADAS 25 DÖDADE MED LJUDDÄMPAD AUTOMATKARBIN 15 DÖDADE MED LJUDDÄMPAD PISTOL 20 DÖDADE MED LJUDDÄMPAD KULSPRUTEPISTOL 20 DÖDADE MED LJUDDÄMPAT PRICKSKYTTEGEVÄR
  76.59%
 • ESKORTERA 25 VIP:S I SÄKERHET DESARMERA 10 BOMBER RÄDDA 25 GISSLAN FÖRSVARA 10 KONTROLLPUNKTER
  62.33%
 • ERÖVRA 10 KONTROLLPUNKTER PLACERA UT 10 BOMBER UNDSÄTT 10 GISSLAN ESKORTERA 15 VIP:S I SÄKERHET
  66.62%
 • SPELA 25 MATCHER I VARJE SPELLÄGE SPELA 25 MATCHER PÅ VARJE KARTA
  74.09%
 • UPPNÅ 150 DÖDADE I RAD UTAN ATT DÖDA NÅGON AV DINA EGNA
  89.92%
 • 75 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR 15 DÖDADE I RAD UTAN ATT DÖ 25 DÖDADE I NÄRSTRID 3 HUVUDSKOTT I RAD
  63.86%
 • 600 DÖDADE MED AUTOMATKARBIN 7 DÖDADE MED AUTOMATKARBIN OCH 20% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 50 DÖDADE MED 5 OLIKA AUTOMATKARBINER
  84.13%
 • 100 DÖDADE MED PISTOL 4 DÖDADE MED PISTOL OCH 20% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 10 DÖDADE MED 4 OLIKA PISTOLER
  70.55%
 • 600 DÖDADE MED KULSPRUTEPISTOL 7 DÖDADE MED KULSPRUTEPISTOL OCH 20% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 50 DÖDADE MED 5 OLIKA KULSPRUTEPISTOLER 3 HUVUDSKOTT MED KULSPRUTEPISTOL UNDER SAMMA MATCH
  68.23%
 • 200 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR 4 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR OCH 35% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 50 DÖDADE MED 3 OLIKA PRICKSKYTTEGEVÄR
  70.51%
 • 100 DÖDADE MED HAGELGEVÄR 6 DÖDADE MED HAGELGEVÄR UNDER SAMMA MATCH 25 DÖDADE MED 3 OLIKA HAGELGEVÄR
  70.36%
 • 100 DÖDADE MED KULSPRUTA 6 DÖDADE MED KULSPRUTA UNDER SAMMA MATCH 25 DÖDADE MED 3 OLIKA KULSPRUTOR
  69.45%
 • 20 BELÖNINGAR SOM MVS 1000 DÖDADE 15 DÖDADE I RAD UTAN ATT SKADAS 100 HUVUDSKOTT 200 MATCHER PÅ DEN VINNANDE SIDAN BRONSSTJÄRNA STEALTH-MEDALJ
  63.05%
 • RÄDDA 50 GISSLAN ELIMINERA 50 VIP-PERSONER DESARMERA 25 BOMBER PLACERA UT 25 BOMBER ERÖVRA 35 KONTROLLPUNKTER BEUNDRANSVÄRD TJÄNST MEDALJ FÖR FRAMSTÅENDE TJÄNST
  60.34%
 • SPELA 50 UNDSÄTTNINGSMATCHER UTAN ATT DÖDA NÅGON I GISSLAN
  72.76%
 • UPPNÅ 15 DÖDADE UNDER SAMMA MATCH MED EN PRECISION ÖVER 75% (DÖDADE MED SPRÄNGÄMNEN RÄKNAS INTE)
  78.32%
 • SPELA 50 MATCHER SOM UPPRORSMAN SPELA 50 MATCHER SOM KOMMANDOSOLDAT
  96.08%
 • 1000 DÖDADE MED AUTOMATKARBIN 10 DÖDADE MED AUTOMATKARBIN OCH 25% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 75 DÖDADE MED 7 OLIKA AUTOMATKARBINER
  76.39%
 • 150 DÖDADE MED PISTOL 35 HUVUDSKOTT MED PISTOL 6 DÖDADE MED PISTOL OCH 25% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 20 DÖDADE MED 5 OLIKA PISTOLER
  66.89%
 • 1000 DÖDADE MED KULSPRUTEPISTOL 125 HUVUDSKOTT MED KULSPRUTEPISTOL 10 DÖDADE KULSPRUTEPISTOL OCH 25% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 75 DÖDADE MED 5 OLIKA KULSPRUTEPISTOLER 4 HUVUDSKOTT MED KULSPRUTEPISTOL UNDER SAMMA MATCH
  65.21%
 • 350 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR 75 HUVUDSKOTT MED PRICKSKYTTEGEVÄR 6 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR OCH 90% PRECISION UNDER SAMMA MATCH 60 DÖDADE MED 3 OLIKA PRICKSKYTTEGEVÄR
  66.24%
 • 250 DÖDADE MED HAGELGEVÄR 60 HUVUDSKOTT MED HAGELGEVÄR 8 DÖDADE MED HAGELGEVÄR UNDER SAMMA MATCH 60 DÖDADE MED 3 OLIKA HAGELGEVÄR
  63.84%
 • 250 DÖDADE MED KULSPRUTA 75 HUVUDSKOTT MED KULSPRUTA 8 DÖDADE MED KULSPRUTA UNDER SAMMA MATCH 60 DÖDADE MED 3 OLIKA KULSPRUTOR
  63.38%
 • 50 DÖDSASSISTS
  100.00%
 • 1 BELÖNING SOM MVS PÅ VARJE KARTA 1 BELÖNING SOM MVS I VARJE SPELLÄGE 200 DÖDADE SOM UPPRORSMAN 200 DÖDADE SOM KOMMANDOSOLDAT
  73.38%
 • VINN 25 MATCHER VIA GISSLANRÄDDNING I UNDSÄTTNINGSLÄGE VINN 25 MATCHER VIA BOMBDESARMERING I DEMOLERINGSLÄGE VINN 25 MATCHER VIA VIP-UNDSÄTTNING I ESKORTERINGSLÄGE
  59.42%
 • 10 DÖDADE MED GRANAT 2 DÖDADE VID INBRYTNING 2 DÖDADE MED CLAYMORE 10 DÖDADE MED BILSPRÄNGNING ELLER ANNAN SPRÄNGNING
  70.37%
 • 200 DÖDADE MED PRICKSKYTTEGEVÄR 5 BELÖNINGAR SOM MVS PÅ VARJE KARTA 50 DÖDADE I NÄRSTRID MEDALJ FÖR SPECIELLA BEDRIFTER MEDALJ FÖR ENASTÅENDE TJÄNST
  62.03%
 • 50 MVS 5000 DÖDADE 250 HUVUDSKOTT 500 MATCHER PÅ DEN VINNANDE SIDAN RÄDDA 150 GISSLAN PLACERA 100 BOMBER INTA 125 KONTROLLPUNKTER ELIMINERA 125 VIP:AR SILVERSTJÄRNA MILITÄRKORS TAPPERHETSMEDALJ ALLA TJÄNSTEMEDALJER ALLA ELIT-VAPENSPECIALITÉER
  57.97%
 • 50 DÖDADE FRÅN TORN 5 DÖDADE FRÅN TORN I EN MATCH
  20.09%
 • SPELA 25 MATCHER VAPENJAKT SPELA 25 SPEL PÅ VARJE COLD FRONT-KARTA
  25.40%
 • LÅS UPP ETT VAPEN SPECIFIKT FÖR DIN SPECIALISERING 25 DÖDADE MED ETT UPPLÅST PRIMÄRT SPECIALISERINGSVAPEN
  36.47%
 • 500 DÖDADE MED COLD FRONT-VAPEN 50 DÖDSASSISTS MED COLD FRONT-VAPEN 25 DÖDADE NÄR DU ANVÄNDER VÄRMEKIKARSIKTE
  27.57%
 • FÅ GULDSTJÄRNA FÖR DIN PRIMÄRA VAPENSPECIALISERING FÅ SILVERSTJÄRNA FÖR DIN SEKUNDÄRA VAPENSPECIALISERING 50 DÖDADE MED ETT UPPLÅST PRIMÄRT SPECIALISERINGSVAPEN
  32.23%
 • 200 SEGRAR PÅ KARTOR FÖR COLD FRONT AVFYRA 100 ROBOTAR UNDER VAPENJAKT FÖRSTÖR 100 ROBOTAR UNDER VAPENJAKT 250 DÖDADE FRÅN TORN 25 DÖDADE I NÄRSTRID SPECIALISERAD VETERAN YTTERLIGARE ELDKRAFT COLD FRONT-TJÄNSTGÖRING
  18.82%