• 159,634 achievements earned
 • 15,453 Players Tracked
 • 58 Total achievements
 • 2,000 Gamerscore
 • 219 100% Club

Super Lucky's Tale achievements

Gilly Island DLC achievements

Title Update: Coins & Credits DLC achievements

Guardian Trials DLC achievements

Title Update 2 DLC achievements

 • Fick ett dösurr att döda ett annat dösurr.
  GS: 15
  19.75%
 • Tog på dig din första dräkt.
  GS: 20
  15.27%
 • Tog på dig en dräkt med olika delar.
  GS: 20
  9.04%
 • Köpte alla dräkter från Himlaslottet, Gröna byn, Högtidsgrottan och Spökköping.
  GS: 50
  2.61%