• 218,155 Achievements Earned
 • 11,147 Players Tracked
 • 99 Total Achievements
 • 36,785 Obtainable EXP
 • 20 100% Club
Achievement
Rarity
Earned Date
 • Aynı anda 3 veya daha fazla oyuncu ile müttefik ol.

  27.79% (70.00)
 • Toplamda bir milyondan fazla para biriktir.

  18.25% (106.00)
 • Toplamda 500 binden fazla para biriktir.

  25.63% (76.00)
 • Tek bir oyunda üç farklı Devlet Dini benimse.

  1.21% (1602.00)
 • Neolitik Çağ'dan itibaren hiçbir hayvana zarar vermeden ilerle.

  70.91% (27.00)
 • 5 adet Bağımsız Halk özümse.

  24.48% (79.00)
 • 10 adet Bağımsız Halk özümse.

  12.11% (160.00)
 • 15 adet Bağımsız Halk özümse.

  6.77% (286.00)
 • Tüm İdeoloji eksenlerinde aynı anda maksimum veya minimum değerlerde ol.

  14.73% (132.00)
 • Tek bir oyunda altı Çağın altısına da ilk ulaşan kişi ol.

  38.11% (51.00)
 • Son ulaşan kişi olduğun bir Çağın ardından gelen Çağa ulaşan ilk kişi ol.

  58.40% (33.00)
 • Aynı anda tüm oyuncuların Metbusu ol.

  3.16% (613.00)
 • Yapay zekâ zorluğu İnsanlık olarak ayarlanmış bir oyun kazan.

  17.12% (113.00)
 • Yapay zekâ zorluğu Ulus olarak ayarlanmış bir oyun kazan.

  18.11% (107.00)
 • Yapay zekâ zorluğu Metropol olarak ayarlanmış bir oyun kazan.

  20.73% (94.00)
 • Toplamda 22 Kültür Harikası inşa et.

  3.93% (493.00)
 • Toplamda 20 Beklenmedik Keşif yap.

  88.30% (22.00)
 • Toplamda 50 Beklenmedik Keşif yap.

  71.37% (27.00)
 • Toplamda 100 Beklenmedik Keşif yap.

  54.39% (36.00)
 • Tek bir oyunda tüm Teknolojileri araştır.

  21.36% (91.00)
 • Tüm İmparatorlukların başkentleri senin nüfuz alanında.

  24.42% (79.00)
 • Tek bir oyunda 30 Orman kes.

  3.27% (593.00)
 • Metbuna karşı savaş ilan et.

  4.21% (460.00)
 • Diğer tüm oyuncuları ortadan kaldır.

  5.32% (364.00)
 • 10 adet Nükleer Silaha sahip ol.

  5.42% (358.00)
 • 20 adet Nükleer Silaha sahip ol.

  3.58% (541.00)
 • 5 adet Nükleer Silaha sahip ol.

  7.81% (248.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 1.000 Gıda üret.

  17.07% (114.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 1.000 Sanayi üret.

  37.56% (52.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 1.000 Para üret.

  32.96% (59.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 1.000 Bilim üret.

  38.01% (51.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 500 Gıda üret.

  27.63% (70.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 500 Sanayi üret.

  47.07% (41.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 500 Para üret.

  41.92% (46.00)
 • Bir Şehirde tur başına en az 500 Bilim üret.

  46.69% (42.00)
 • 10 Ordu tut.

  2.13% (910.00)
 • 20 Ordu tut.

  0.89% (2178.00)
 • 5 Ordu tut.

  4.72% (411.00)
 • Tek bir oyunda 12 adet İnşacılık Çağ Yıldızı kazan.

  13.12% (148.00)
 • Tek bir oyunda 12 adet Estetizm Çağ Yıldızı kazan.

  4.51% (430.00)
 • Tek bir oyunda 12 adet Yayılmacılık Çağ Yıldızı kazan.

  14.86% (130.00)
 • Tek bir oyunda 12 adet Tarımcılık Çağ Yıldızı kazan.

  13.34% (145.00)
 • Tek bir oyunda 12 adet Bilimcilik Çağ Yıldızı kazan.

  13.82% (140.00)
 • Tek bir oyunda 12 adet Militarizm Çağ Yıldızı kazan.

  6.23% (311.00)
 • Tek bir oyunda 18 adet İnşacılık Çağ Yıldızı kazan.

  3.00% (646.00)
 • Tek bir oyunda 18 adet Estetizm Çağ Yıldızı kazan.

  1.54% (1259.00)
 • Tek bir oyunda 18 adet Yayılmacılık Çağ Yıldızı kazan.

  3.19% (608.00)
 • Tek bir oyunda 18 adet Tarımcılık Çağ Yıldızı kazan.

  2.79% (695.00)
 • Ada

  Tek bir oyunda 18 adet Bilimcilik Çağ Yıldızı kazan.

  3.25% (596.00)
 • Tek bir oyunda 18 adet Militarizm Çağ Yıldızı kazan.

  1.24% (1563.00)
 • Bir Kutsal Alanı yok et.

  11.12% (174.00)
 • Bir Kültür Harikasını yok et.

  9.84% (197.00)
 • Neolitik Çağ'dayken tüm ordularını kaybet.

  19.97% (97.00)
 • Bir oyunu 10 Mıntıkaya uzanan bir tren ağı ile bitir.

  8.47% (229.00)
 • Tek bir oyunda tüm Stratejik Kaynakları çıkart.

  27.45% (71.00)
 • Bir oyunu, yapılan tüm talepleri reddetmiş bir şekilde bitir.

  33.24% (58.00)
 • Hiç muharebe kaybetmeden bir oyun bitir.

  12.28% (158.00)
 • Bir oyunu, Mıntıkaların en az yarısına sahip olarak bitir.

  7.94% (244.00)
 • Bir oyunda tüm Stratejik Kaynaklara ticarî erişim elde et.

  4.87% (398.00)
 • Üç kıtada Şehre sahip ol.

  39.56% (49.00)
 • Tek bir Birim ile arka arkaya 25 Birimi yok et.

  6.50% (298.00)
 • Tek bir Birim ile arka arkaya 50 Birimi yok et.

  1.54% (1259.00)
 • Elindeki her türlü imkânı kullanarak haritadaki tüm Stratejik ve Lüks Kaynaklara erişim elde et.

  17.92% (108.00)
 • En az 8 İmparatorluk ile aranda kurulu bir Ticaret Rotasına sahip ol.

  5.70% (340.00)
 • En az 8 İmparatorluğun inandığı bir dine liderlik et.

  4.23% (458.00)
 • Bir başkente nükleer saldırı gerçekleştir.

  7.90% (245.00)
 • Tek bir oyunda üç tane oyuncunun İmparatorluğundaki en az bir Şehre nükleer saldırı gerçekleştir.

  2.85% (680.00)
 • Tur başlangıcında müttefikin olan bir İmparatorluğun başkentine nükleer saldırı gerçekleştir.

  2.34% (828.00)
 • 20 Mıntıka genişliğinde bir Şehre sahip ol.

  6.67% (291.00)
 • 30 Mıntıka genişliğinde bir Şehre sahip ol.

  3.98% (487.00)
 • Tek bir oyunda yedi Kültür Harikası inşa et.

  32.64% (59.00)
 • Bir Bağımsız Halk ile "Dost Canlısı" bir ilişki kur.

  67.08% (29.00)
 • Yeni Çağ öncesinde ıssız bir kıtaya çıkarma gerçekleştir.

  41.40% (47.00)
 • En büyük haritada İnsanlık zorluk düzeyinde 9 yapay zekâya karşı bir oyun kazan.

  1.46% (1328.00)
 • En küçük haritada İnsanlık zorluğunda 3 yapay zekâya karşı bir oyun kazan.

  2.12% (914.00)
 • İzciler dışında tek bir askerî Birim meydana getirmeden bir oyun kazan.

  2.32% (835.00)
 • Tek bir Şehir ile bir oyun kazan.

  3.01% (644.00)
 • 6 turdan az süren bir savaş kazan.

  35.47% (55.00)
 • Hiç Birim kaybetmeden bir savaş kazan.

  39.80% (49.00)
 • Dört Çağ boyunca aynı Kültür ile oynadığın bir oyun kazan.

  4.93% (393.00)
 • Her Çağda aynı Kültür ile oynadığın bir oyun kazan.

  4.23% (458.00)
 • Hiç savaş açmadan oyun kazan.

  28.79% (67.00)
 • 10 tur oyna.

  99.26% (20.00)
 • 1.000 tur oyna.

  28.34% (68.00)
 • Uzman olan bir Karaktere karşı bir oyun kazan.

  31.61% (61.00)
 • Tek bir oyunda 5 Doğal Alan keşfet.

  26.41% (73.00)
 • Oyun sonunda hayatta kalan oyunculardan birinin iki katı kadar Şan elde et.

  31.27% (62.00)
 • Tek bir oyunda altı farklı Yönelim ile oyna.

  10.36% (187.00)
 • Bir Medeni Karara gelen Tepkiyi kabul etmeden oyun kazan.

  29.97% (65.00)
 • Fetih yoluyla 3 Kültür Harikası ele geçir.

  44.41% (44.00)
 • 5 adet Harikulade Lüks Kaynağa sahip ol.

  32.29% (60.00)
 • Bir zamanlar Metbun olan bir oyuncu ile İttifak imzala.

  0.57% (3401.00)
 • Bir oyunu tüm Çağ Yıldızlarını toplayarak kazan.

  1.41% (1375.00)
 • Düşmanının teslim olduğu 5 savaş kazan.

  13.45% (144.00)
 • Rakibinin Çatışma Gücünün yarısından az Çatışma Gücü ile bir muharebe kazan.

  21.46% (90.00)
 • Sahip olduğun İmparatorluk İstikrarı, Huzursuzluk düzeyine düşmeden bir oyun kazan.

  32.33% (60.00)
 • En az bir insanın daha bulunduğu çok oyunculu bir oyunda bir tur tamamla.

  14.27% (136.00)
 • Tek bir oyunda 30 Ormanı yeniden yeşert.

  12.47% (155.00)
 • Resmî ENDLESS™ Modu etkinken bir oyun bitir.

  1.12% (1731.00)